(iemand) de duimschroeven aandraaien

(iemand) de duimschroeven aandraaien
(iemand) de duimschroeven aandraaien{{/term}}
〈figuurlijk〉 tighten the screws (on someone), put the heat on (someone)

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”